Der Neckar 


Neckarpartie. 
A Neckar és a Belváros.
Река Некар и Стария Град.Die Steinlach mündet in den Neckar.
A Steinlach ömlik a Neckar-folyóra.
Река Щайнлах приток на Река Некар.


Stocherkahn auf dem Neckar.
Kahn piszkálni a Neckar-folyóra.
Мушкам Кан на Река Некар. 

Hölderlinturm
Stocherkahn auf dem Neckar.
Kahn piszkálni a Neckar-folyóra.
Мушкам Кан на Река Некар.
<    >